https://ostermann.hr/Default.aspx?language=hr&url=privremena-zastita-za-raseljene-osobe-iz-ukrajine-i-njihov-radnopravni-status-u-hrvatskoj&id=154 Ostermann - Privremena zaštita za raseljene osobe iz Ukrajine i njihov radnopravni status u Hrvatskoj
Privremena zaštita za raseljene osobe iz Ukrajine i njihov radnopravni status u Hrvatskoj
Članci
S obzirom na vojnu invaziju Ruske Federacije na Ukrajinu i razmjer masovnog priljeva raseljenih osoba iz Ukrajine, Republika Hrvatska je 7. ožujka 2022. službeno uvela privremenu zaštitu za raseljene osobe iz Ukrajine sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Pritom je određeno da će se privremena zaštita odobriti osobama raseljenima iz Ukrajine od 24. veljače 2022. (ili neposredno prije tog datuma), i to državljanima Ukrajine i članovima njihovih obitelji, kao i određenim skupinama osoba bez državljanstva i određenim državljanima trećih zemalja.

Važno je napomenuti da status privremene zaštite (tj. status stranca pod privremenom zaštitom) osigurava pristup svim pravima u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, kao što je pravo na boravak, iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom, rad, osnovna sredstva za život i smještaj, zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, informacije o pravima i obvezama, spajanje obitelji i slobodu vjeroispovijesti.

U tom smislu, u odnosu na zapošljavanje raseljenih osoba iz Ukrajine, status privremene zaštite osigurava pravo na rad u Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada (koja je inače potrebna) te jednakost s hrvatskim državljanima u ostvarivanju prava i dužnosti (npr. korištenje usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uključivanje u mjere aktivne politike zapošljavanja i sl.).

Međutim, status privremene zaštite potrebno je prvo regulirati s Ministarstvom unutarnjih poslova, što znači da raseljene osobe iz Ukrajine, prilikom dolaska u Hrvatsku, svoje zahtjeve za privremenu zaštitu podnose u najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu smještaja, online: putem aplikacije Croatia4Ukraine ili kod službenika policijske uprave / postaja u objektima Kolektivnog smještaja.

Ako je odobrena privremena zaštita, raseljenoj osobi iz Ukrajine će se izdati osobna iskaznica (koja uključuje OIB) koja se smatra dozvolom boravka u Hrvatskoj te u konačnici potvrđuje status stranca pod privremenom zaštitom, čime je osigurano ostvarivanje svih gore navedenih prava od strane te osobe.

Na temelju odobrene privremene zaštite (koja je trenutačno određena na godinu dana s mogućnošću produljenja na najduže tri godine) i osobne iskaznice, stranca pod privremenom zaštitom, raseljenu osobu iz Ukrajine moguće je zaposliti u Hrvatskoj te ujedno prijaviti na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Zaključno, ova zaštita hitnog i privremenog karaktera osigurava zaštitu temeljnih ljudskih prava i interesa raseljenih osoba iz Ukrajine te njihovu bržu integraciju u Hrvatskoj. Ovo je prvi put da je aktivirana takva vrsta mehanizma privremene zaštite, s namjerom da barem nekim osobama u potrebi osigura sigurno utočište.

Povezane objave i članci